Pri sanaciji fasade so bili glavna težava okrasni elementi na vrhu ravne strehe te stare meščanske stavbe. Omet je odpadel in z njim tudi fasadna barva. Zaradi tega so nastajale dodatne poškodbe, ki so se odražale na propadajoči opečni steni.

Izvedli smo sanacijo in zamenjavo dekorativnih fazanih profilov in jih povrnili v obstoječe stanje. Po rekonstrukciji fasadne površine smo izvedli barvanje fasade.

PREJ / POTEM